Lichtkunstwerk Leiden

De gemeente Leiden en Uniper hebben samen besloten de 80 meter hoge schoorsteen van Uniper aan de Langegracht te voorzien van een lichtkunstwerk. Er zijn 4 Prolights gobo-projectoren geplaatst op het dak van de Uniper-centrale. Gedurende de avonduren zal een actuele weergave van de windsnelheid worden geprojecteerd.

Projectie

Full AVL Distribution werd door Carlo Görtjes van L&G Trading gevraagd om een advies uit te brengen voor de gewenste projectie. Een 20 meter hoge projectie die onder een hoek, vanaf een lager gelegen punt gerealiseerd moest worden, is niet eenvoudig. Door de oplopende projectie-afstand en de gewenste intensiteit moest er een goed uitgewerkt plan komen. Na een eerste proefopstelling is er definitief gekozen voor het door Full AVL gemaakte plan. 4 Prolights Mosaico XL projectoren zorgen voor de projectie. Door eerst een meting te doen met zogenaamde “raster gobo’s” konden de benodigde correcties worden bepaald. In de definitieve gobo’s zijn de aanstraalhoek en de ronding van de schoorsteen gecorrigeerd om zodoende een rechte weergave van de letters WNDKRCHT te creëren.

Aansturing

Op het dak van de Uniper Centrale, die stadsverwarming voor de gemeente Leiden voorziet, is een windmeter geplaatst. De windsnelheden worden d.m.v. een binaire waarde doorgegeven aan een Visual Productions IoCore2, die vervolgens de juiste lichtstand oproept in de CueCore2. Bij het wijzigen van de windsnelheid is een mooie fade-out en fade-in te zien die de nieuwe windsnelheid in een andere lichtkleur laat zien. Om onrustige situaties in het lichtbeeld te voorkomen wordt één maal per 20 minuten het gemiddelde van de gemeten windsnelheid weergegeven. Een B-Station2 is in de kast geplaatst voor het oproepen van testprogramma’s voor onderhoudswerkzaamheden.

Full AVL was gedurende het hele project betrokken. De advisering, lichtberekeningen, programmering en oplevering werden in opdracht van L&G Trading verzorgd. L&G Trading verzorgde op hun beurt de realisatie van de windmeting, de bijbehorende schakelkast en de plaatsing en installatie van alle apparatuur en projectoren.

De samenwerking met L&G Trading en Full AVL Distribution was heel prettig. Het resultaat is dan ook precies zoals we voor ogen hadden

Maurice Hoekstra | Gemeente Leiden

Peter van Oosterhout, bedenker van het kunstwerk en beleidsmedewerker bij gemeente Leiden is heel tevreden met het resultaat. “Tijdens een rondgang door de stad is vanaf allerlei plaatsen deze unieke “landmark” te zien. Het leverde meteen al positieve reacties op van mensen op straat”, aldus Peter.  Maurice Hoekstra, adviseur bij de gemeente Leiden: “De samenwerking met L&G Trading en Full AVL Distribution was heel prettig. Het resultaat is dan ook precies zoals we voor ogen hadden.”

Gebruikte producten

Prolights Mosaico XL

De Prolights Mosaico XL is een buitengewoon krachtige LED-gobo projector voor buitengebruik voor projectie op grote afstand van texturen, afbeeldingen en logo's op gebouwen en landschappen.